Formularz serwisowy

W sprawach serwisowych prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu Tel.: 056 46 81 177, adresem mailowym serwis@bedry.pl

Lub skorzystanie z poniższego formularza serwisowego:

Model urządzenia / urządzeń

Nr seryjny urządzenia / urządzeń

Imię

Firma

Adres

Telefon

Adres email:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Be DRY Sp. z o.o. na potrzeby marketingu bezpośredniego wszystkich towarów Be DRY Sp. z o.o. W zakresie marketingu bezpośredniego mieści się sporządzenie oferty i przesłanie jej na podany adres e-mail, kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów oferty, ustalenie danych adresowych w celu przesłania próbek handlowych.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą

Zapoznałem(-am) się z treścia klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia

Kontakt z nami

Napisz do nas