Formularz serwisowy

W sprawach serwisowych prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu Tel.: 056 46 81 177, adresem mailowym serwis@bedry.pl

Lub skorzystanie z poniższego formularza serwisowego:

Model urządzenia / urządzeń

Nr seryjny urządzenia / urządzeń

Imię

Nazwisko

Firma

Adres

Telefon

Adres email:

Warunki ochrony prywatności

Danymi osobowymi są wszystkie dane odnoszące się do Państwa imienia i nazwiska.Firma Be DRY wykorzysta Państwa dane wyłącznie do oszacowania potrzeb Klienta, mając na celu optymalizację oferty produktów.W tym celu Państwa odwiedziny naszej witryny będą każdorazowo protokołowane.Państwa dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim i pozostają pod ścisłą ochroną.

Kontakt z nami

Napisz do nas